Kā apvienot darbu ar mācībām

Mācības ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, it īpaši jauniešiem, kuri tikko uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Tomēr, nereti, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi – nepieciešami arī ienākumi, piemēram, lai nomaksātu rēķinus par dzīvokli. Nauda nepieciešama arī citām vajadzībām un izklaidēm.

Pilna laika studiju apvienošana ar mācībām – risks vai lieliska iespēja iegūt zināšanas un papildus ienākumus?

Mācības pie datora

  • Pilna laika studentiem, protams, nav aizliegts strādāt paralēli mācībām, taču lēmumu apvienot studijas ar darbu ne vienmēr augstskolas vērtē pozitīvi, jo šādos gadījumos studenti sāk kavēt lekcijas un pasliktinās atzīmes;
  • Arī lielākā daļa strādājošie studenti atzīst, ka lekciju sarakstu plānošanā atbalstu no izglītības iestādēm neizjūt.
  • Visbiežāk pamata studiju process ir ļoti intensīvs un notiek ierastajā darba dienu laikā, līdz ar to pilnvērtīga mācību apgūšana esot ļoti grūti savienojama ar darbu; vēsta laikraksts
  • Visbiežāk galvenais universitāšu, akadēmiju u.c. mācību iestāžu mērķis ir nodrošināt augstvērtīgu studiju kvalitāti, tāpēc arī lekciju saraksti netiek veidoti tā, lai studentam atliktu laiks darbam;
  • Visbiežāk lekciju saraksti netiek pieskaņoti studentu vajadzībām un galvenais ir kvalitatīvs studiju process. Ja students tomēr izvēlējies strādāt, darbs nedrīkst traucēt, un vēlams, lai pēc iespējas ciešāk tas būtu saistīts ar apgūstamo nozari;
  • Bieži vien daudzi studenti strādā dažādus palīgdarbus – kafejnīcās, veikalos, rotaļu laukumos un citās iestādēs. Jāatzīmē, ka bieži vien darba devēji tomēr ļoti nāk pretī studentiem un sastāda piemērotu darba grafiku, lai mācības varētu savienot ar darbu.

Tomēr ekonomiskā situācija ir tāda, ka darbs paralēli studijām bieži vien ir izdzīvošanas jautājums. Un tikai no studenta godaprāta ir atkarīgs, cik daudz laika jaunietis var veltīt mācībām, vai mācību darbi tiks izpildīti laikā un būs labas sekmes. Jāuzsver, ka daudzas universitātes un akadēmijas Latvijā atzinīgi raugās uz mācību apvienošanu ar darbu specialitātei atbilstošā jomā, jo tas studentiem nodrošina unikālu praksi un karjeras iespējas pēc mācību pabeigšanas. Darba uzsākšana ir pat ieteicama, ja vien tas netraucē studijām un neveidojas mācību parādi. Tāpēc ļoti daudzas augstskolas nodarbību grafikus veido studentiem ērtus un savienojamus gan ar darbu, gan atpūtu.