Ieguldījumu risks

Katrs kurš jebkad ir ieguldījis naudu kādos projektos vai fondos apzinās riskus, kas nāk līdzi šādai rīcībai. Ja mēs ieguldām naudu, pat aizdodot to draugam kādas labas idejas realizācijai, mēs uzņemamies risku un to arī apzināmies. Nekad, mēs nevaram būt pilnībā pārliecināti par peļņu vai par sava ieguldījuma 100% atgūšanu.

Ieguldījumu riski ir ļoti reāli, jo mēs savu naudu ieguldām kāda cita idejā vai biznesā. Neviens nevar būt pilnībā pārliecināts par tā drošību. Ieguldot lielākas naudas summas, mums ir jābūt vēl vairāk informētiem par šiem riskiem un iespējamajām sekām, kas var nebūt tik pozitīvas kā ceram.

Protams, mēs varam izvēlēties drošākus ieguldījumu veidus un samazināt iespējas, ka kaut ko zaudēsim, paralēli tam, ir jārēķinās arī ar to, ka drošākie ieguldījumi, parasti nes mazāku peļņu. Savā ziņā var teikt, riskantākie ieguldījumi ir peļņu nesošākie, bet drošākie nes mazāku peļņu.

Visspilgtākais piemērs tam ir akcijas. Akcijas var būt ļoti neparedzamas, to cenas var kāpt vienu dienu un nokristies nākamajā. Attiecīgi, iegādājoties akcijas, mēs nekad nevaram būt pilnība pārliecināti par to vērtību nākotnē, pat nākamajā dienā. Visi esam dzirdējuši par akciju tirgus svārstībām un tāpēc varam spriest par iespējamajiem riskiem.

Arī ieguldījumi uzņēmējdarbībā, kas nozīmē ka ieguldām naudu kāda uzņēmuma attīstībā, mēs uzņemamies ļoti lielu risku. Visi ieguldījumi ir atkarīgi no konkrētā projekta vai biznesa attīstības vai veiksmīgas darbības. Atgriežoties pie akcijām, zināmās dividendes tiek maksātas tikai no uzņēmuma peļņas, tāpat ir ar uzņēmumu. Ja uzņēmums ir veiksmīgs un tas darbojas kā plānots, tas nes peļņu gan īpašniekiem gan investoriem, taču pretējā gadījumā, tas var radīt zaudējumus un tad visi ir zaudētāji.

Ar ieguldījumu riskiem ir svarīgi saprast ka tie ir daļa no procesa. Ja vēlaties nopelnīt, tad jums ir jābūt gataviem uzņemties šos riskus. Iespējamā peļņa var būt tā vērta, bet perfektā situācijā jūs paši spēsiet izvērtēt ne tikai peļņas iespējas, bet arī riskus un to pamatotību.