Uzkrājumi mācībām

Jums ir jārēķinās ar ievērojamām izmaksām, kad Jūsu bērns/ bērni uzsāks mācības augstskolā. Ir svarīgi ņemt vērā gan dzīvošanas, gan mācību izmaksas.

Studenti nepieciešamo finansējumu mācībām var iegūt dažādos veidos.

Iespējamie finansējuma veidi ir:

 • valsts finansiālais atbalsts mācību maksas segšanai;
 • studiju kredīts;
 • stipendija;
 • vecāku finansiālais atbalsts;
 • paša finansējums, strādājot;
 • uzkrājumi.

Valsts atbalsts

Valsts dažādos veidos atbalsta vecākus laikā, kad tie audzina bērnus, piešķirot pabalstus:

 • Maternitātes pabalsts
 • Bērna piedzimšanas pabalsts
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Paternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts
 • Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
 • Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Sīkāku informāciju par valsts pabalstiem varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv.

Atvaļinājums

Kādas ir patiesās ģimenes brīvdienu izmaksas? Šo jautājumus nepieciešams uzdot, lai sāktu apzināties to, cik patiesībā ģimenes budžeta plānošana ir nozīmīga.

Piemēram, ja četru cilvēku ģimene rezervē nedēļas atpūtas braucienu uz Spāniju, kas viņiem izmaksā 1000 eiro, cik naudas patiesībā viņiem jāatliek šim braucienam?

Mēs kļūdāmies, ja, samaksājot par atpūtas braucienu, domājam, ka esam visas brīvdienu izmaksas jau apmaksājuši, jo aizmirstam par dažādiem papildus izdevumiem.

Brīvdienas 1000 EUR
Ceļojuma apdrošināšana 40 EUR
Jaunas drēbes 60 EUR
Sauļošanās krēms 10 EUR
Auto stāvvieta lidostā 50 EUR
Degviela (uz/no lidostas) 20 EUR
Pusdienas lidostā 30 EUR
Citi izdevumi ~30 EUR/ dienā 210 EUR
Pārtika ~30 EUR / dienā 210 EUR
Dāvanas 50 EUR
Ekskursijas 100 EUR
 
Kopā 1780 EUR

Skaitļi ir aptuveni, taču skaidri parāda, ka kopējās izmaksas var krasi atšķirties no sākotnēji plānotajām.