Skola kā iespēja

‘’Skola kā iespēja’’: nauda ir, rezultātu nav:

Valsts budžeta izdevumi izglītībai saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem ir teju 700 miljoni eiro. Lauvas tiesa notā tiek tērēta vispārējai izglītībai, turklāt kā liecina dati Latvijas Bankas pētījumā, kopējie izdevumi izglītībai pastāvīgi auguši, kamēr izglītojamo skaits samazinājies. Bet, vērtējot skolēnu sasniegumus, aina vairs nav tik laba. Šo situāciju pērn savā pētījumā Latvijas Bankas eksperti izcēla īpaši. Turklāt Latvijas Bankā pētījuma rezultātā secina, ka tas ir visos līmeņos, gan vispārējās, gan augstākās izglītības sfērā. Ir jāsaprot, ka skola pirmkārt ir izglītības iestāde, bet sociālās funkcijas ir citu institūciju darbs. Tās gan ir lietas, par kurām runā jau ilgstoši un apzinās arī Izglītības ministrijā.