Obligācijas

Obligācijas ir parāda vērtspapīri. Šie vērtspapīri apzīmē to, ka to emitents jeb tās izlaidējs, apņemas šīs obligācijas īpašniekam atmaksāt tās vērtību un noteiktos procentus noteikta termiņa ietvaros. Šo datumu kad ir jāatmaksā noteiktā naudas summa arī sauc par dzēšanas termiņu. Ar obligācijām saistās ne tikai naudas atgriešana, var tikt atgriezta arī informācija vai kas cits, šīs detaļas tiek atrunātas pie obligācijas izveides un abas puses par to ir informētas un piekrīt šādiem noteikumiem.

Obligācijas ir līdzīgas aizdevumu līgumiem kurus parakstam saņemot kredītus, emitents ir aizņēmējs kurš konkrēto kredītu saņem un obligācijas īpašnieks ir aizdevējs. Protams, aizdevuma līgumi nav obligācijas, tās ir naudas tirgus instrumenti. Obligācijas neizmanto ikdienas dzīvē, taču tās ir bieži sastopamas uzņēmējdarbībā arī valsts līmenī ir izplatītas obligācijas.

Lai arī var būt situācijas kad aizņemties naudu bankā ir lētāk, daudzi izvēlas obligācijas, jo tās var sniegt papildus ieguvumus un var būt laba alternatīva. Obligācijas ļauj uzņēmumiem ieviest daudzveidību savos investīciju avotos, tās arī var padarīt uzņēmumu atpazīstamāku kā investoru tā mediju lokā.

Savā ziņā, obligācijas ir līdzīgas arī akcijām, jo tās ir iespējams gan pirkt gan pārdot. Šādā veidā darbojas daudzi, kuri pelna naudu darbojoties obligāciju tirgū. Arī obligāciju cenas var svārstīties un tieši šādos gadījumos ir iespējams gūt peļņu tās pērkot vai pārdodot.