Kā iegūt studiju kredītu?

Līdz ar studiju maksu pieaugumu Latvijas augstskolās un universitātēs un budžeta vietu samazinājumu arvien vairāk jauniešiem savu studiju finansēšanai ir jāizmanto studiju kredīts. Augstākajai izglītībai ir ļoti liela nozīme turpmākās dzīves kvalitātes un darba nodrošināšanai, tāpēc no studiju kredīta nevajadzētu baidīties un izvairīties. Studiju kredītu iespējas Latvijā ir samērā plašas – tie ir pieejami gan ar valsts galvojumu, gan arī bez tā. Kā iegūt katru no tiem un kas ir nepieciešams, lai to izdarītu?

Studiju kredīts ar valsts galvojumu

Studiju kredītu ar valsts galvojumu ir tiesīga piešķirt tā kredītiestāde, ar kuru valdība ir noslēgusi sadarbības līgumu 2016. gadā tiesības izsniegt šāda veida aizdevumus ieguva AS “SEB banka”, līdz ar to visi studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu pieprasījumi tiek izskatīti tikai šajā kredītiestādē. Studentiem ir pieejami 2 veidu aizdevumi:

  • Studiju kredīts, kas kalpo kā aizdevums mācību maksas segšanai;
  • Studējošā kredīts, kas ir paredzēts ikdienas vajadzību segšanai, ņemot vērā to, ka studiju laikā studentam ir apgrūtinoši iegūt papildus līdzekļus.

Studiju kredītu izsniedz:

  • Profesionālās izglītības;
  • Bakalaura;
  • Maģistra;
  • Doktorantūras programmās.

Būtisks nosacījums studiju kredīta piešķiršanai ir tas, vai konkrētā programma ir valsts akreditēta.

Studiju kredīts ir neizbēgamas kredītsaistības lielai daļai jauniešu, tomēr būtiski apzināties to, ka izglītība ir ļoti svarīga turpmākās dzīves nodrošināšanai un kredīta ņemšanai nevajadzētu ietekmēt lēmumu par izglītības iegūšanu, jo, kā redzams, pārdomāta šī aizdevuma atmaksa, sakārtojot savus finansiālos mērķus, var nebūt nemaz tik apgrūtinoša.