Dividendes

Lielākā daļa no mums ir dzirdējuši vārdu – dividendes. Bet ne visi patiešām izprot ko šis vārds nozīmē. Daudzi domā ka tā ir vienkārša alga kuru saņem tie, kuriem pieder lielie uzņēmumi. Daļēji tā arī ir, bet kopumā dividendes var saņemt teju jebkurš. Galvenais priekšnoteikums ir tāds, ka jums ir jāpieder akcijām kādā uzņēmumā.

Pēc definīcijas – dividendes ir peļņa kuru saņem akcionārs, pēc akcionāru pilnsapulces lēmuma sadalīt uzņēmums peļņu vai tās daļu un izmaksāt to procentuāli akcionāriem atbilstoši tiem piederošo akciju daudzumam.

Tātad, dividendes ir nauda kuru var saņemt cilvēks, kuram pieder noteikts akciju daudzums kādā uzņēmumā. Šīs nauda tiek ņemta no uzņēmuma peļņas, parasti tā nav visa peļņa, jo daļa tiek ieguldīta vai novirzīta atpakaļ uzņēmumā ar mērķi to attīstīt. Katrs akcionārs saņem naudas summu kura tiek aprēķināta balstoties uz viņam piederošo akciju daudzumu. Jo vairāk akciju pieder vienam cilvēkam, jo lielākas dividendes tas saņems. Šīs dividendes var izmaksāt jebkurā laikā, bet parasti to dara reizi vai divas reizes gadā, iespējams arī katru ceturksni. Parasti, dividendes tiek izmaksātas skaidrā naudā, bet retos gadījumos tās var tikt izmaksātas arī kā daļa uzņēmuma akciju, piemēram jaunās akcijās, vai kā citi uzņēmuma aktīvi. Ir iespējami arī citi dividenžu izmaksu veidi, bet tie ir ļoti reti.