Monthly Archives: January 2017

Studentu kredīts un hipotekārais kredīts

Studentu kredīts tiek formēts studiju maksas segšanai vai studiju ikdienas tēriņiem. Atšķirībā no patēriņa kredīta studējošā kredītu var iegūt uz termiņu līdz 15 gadiem. Studiju laikā parasti tiek maksāti procenti, savukārt pēc mācību noslēguma sākas pamatsummas atmaksa. Kredītu iespējams noformēt tā, lai arī procentu atmaksa sāktos pēc mācību beigšanas. Procenti tiek aprēķināti no neatmaksātā aizdevuma summas. Studentu kredīta procentu likmi sastāda mainīgā bāzes procentu likme un pievienotā likme. Nodrošinājumu sniedz kredītņēmēja un/vai galvotāja regulārie ienākumi.

Hipotekārajiem kredītiem var izvēlēties vai nu mainīgo procentu likmi, vai fiksēto procentu likmi. Mainīgā procentu likme sastāv no divām daļām. Viena daļa ir mainīgā starpbanku procentu likme, kas visām bankām ir vienāda. Šo daļu sauc par EURIBOR (ja kredīts ir eiro) vai LIBOR (ja kredīts ir ASV dolāros). Šī likmes daļa mainās reizi 1, 3, 6 vai 12 mēnešos atkarībā no tā, kā noteikts kredītlīgumā. Otra procentu likmes daļa ir bankas pievienotā likme, kuru banka nosaka katram klientam individuāli atkarībā no kredītvēstures un kredītriska. Tā tiek piemērota līgumā norādītajā apmērā visu līguma laiku, ja vien netiek veikti līguma grozījumi. Tomēr tā kā pirmā daļa – starpbanku likme – mainās ik pa pāris mēnešiem, jārēķinās, ka arī kopējā likme mainīsies atkarībā no situācijas ekonomikā – tā vai nu pieaugs, vai samazināsies, tādējādi attiecīgi mainot arī ikmēneša maksājumus.